CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chính sách bảo hành là quy định liên quan đến việc đổi hoặc bù ứng viên trong quá trình sử dụng dịch vụ và là một phần không tách rời của Thỏa thuận sử dụng (đăng tải tại https://www.ihun.vn/thoathuthuansudungdichvu) giữa Khách hàng với Công ty TNHH Ihun Việt Nam (viết tắt là iHunt) Quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng, chính sách bảo hành dịch vụ tại website www.ihunt.vn/v2 (hoặc www.ihun.vn/v2 hoặc https://www.dvtd.ihunt.vn hoặc  https://www.ihun.vn/dvtd... và một số tên miền phụ khác có tên miền chính là ihunt.vn  hoặc ihun.vn) được xem như hợp đồng điện tử giữa hai bên.

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website tuyển dụng. Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản trong chính sách này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại website này.
Việc khách hàng thanh toán dịch vụ được hiểu rằng khách hàng đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với các điều khoản dịch vụ bao gồm Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo hành tại đây.

ĐIỀU 1: THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

Khách hàng: Là Cấp quản lý, hoặc đại diện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp … có nhu cầu tuyển dụng nhân viên cho Công ty đang làm việc và muốn sử dụng dịch vụ Tuyển dụng tại iHunt.

Ứng viên tiềm năng: Là người đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đáp ứng các tiêu chí vật lý như tuổi, bằng cấp, khu vực địa lý với nhu cầu tuyển dụng của Khách hàng. Sau đây gọi tắt là Ứng viên.
“48h” được định nghĩa là 2 ngày làm việc, không tính Chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tin ứng viên: là những Thông tin cá nhân của người đang có nhu cầu tìm kiếm công việc nhất định, đã ứng tuyển trên hệ thống tuyển dụng của iHunt hoặc cung cấp cho nhân viên của iHunt khi sơ vấn.
Chính sách bảo hành: là các quy định liên quan đến việc đổi/bù Ứng viên trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ tuyển dụng tại iHunt. Những chính sách này là căn cứ để iHunt tiếp nhận hoặc từ chối yêu cầu bảo hành từ Khách hàng và là căn cứ trong bản Thỏa thuận sử dụng ở website này.

Bảo hành ứng viên: là việc iHunt tiếp nhận để đổi thành một ứng viên mới, hoặc bù thêm ứng viên mới theo gói.
- Bảo hành đổi ứng viên khi cuộc gọi đầu tiên khi Khách hàng gọi để hẹn phỏng vấn, nếu Ứng viên nói: “không có nhu cầu việc làm”, “ đã xin được việc”, “không muốn tìm hiểu và làm bảo hiểm nữa” và cập nhập kết quả trên trang thông tin theo đúng quy định tại Điều 2 của Chính sách này.

- Bảo hành bù ứng viên khi đã tương tác (gặp mặt/gọi điện/nhắn tin/gửi email...) đủ số ứng viên trong gói đăng ký mà khách hàng không tuyển được số code tối thiểu của gói.

Số lượng ứng viên ra code tối thiểu gói  VIP 1 = 2 code;  VIP 2= 3 code;  VIP 3= 5 code

ĐIỀU 2: TÀI LIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

iHunt cung cấp cho Khách hàng hướng dẫn sử dụng tại đây  https://www.Ihun.vn/hd

Tiếp nhận yêu cầu hướng dẫn sử dụng qua các kênh thông tin liên lạc gồm chat fanpage/zalo/email/điện thoại, sau khi tiếp nhận iHunt, CSKH/Nhân viên tư vấn có trách nhiệm hướng dẫn trực tiếp hoặc gửi tài liệu hướng dẫn sử dụng trước và trong quá trình sử dụng dịch vụ qua chat fanpage/zalo/email.

Khách hàng sử dụng dịch vụ truy cập bằng thiết bị khác máy tính, yêu cầu tải Google Trang tính để hỗ trợ tốt nhất việc nhập báo kết quả liên hệ (vui lòng chủ động liên hệ Chuyên viên tư vấn để được hướng dẫn nếu Quý khách chưa biết tải phần mềm)

ĐIỀU 3: NỘI DUNG CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 3.1. Yêu cầu, giải thích thuật ngữ, trách nhiệm và nghĩa vụ

- Khách hàng có trách nhiệm liên hệ với ứng viên và cập nhập kết quả liên hệ trong vòng 48h khi nhận thông báo email từ hệ thống có ứng viên mới. Thời gian cập nhật tự động trên file báo cáo từ hệ thống của iHunt

- Khách hàng có trách nhiệm với hiệu quả tuyển dụng khi sử dụng thông tin ứng viên, dịch vụ hỗ trợ tuyển dụng, truyền thông tuyển dụng tại iHunt.

- Khách hàng sử dụng dịch vụ hoàn toàn tin tưởng quy trình làm việc của iHunt, iHunt không có trách nhiệm giải thích hoặc giải trình quy trình làm việc như tìm kiếm ứng viên, sơ vấn ứng viên hoặc cung cấp dữ liệu ghi âm cuộc gọi ứng viên.

- Số lượng bảo hành sẽ do bộ phận QC đưa ra và ghi chú trên trang dữ liệu dựa trên báo cáo của Khách hàng trong 48h đầu và kết quả kiểm tra giữa ứng viên và iHunt.

- Trong mọi trường hợp, iHunt cung cấp ứng viên không kèm cam kết lên phỏng vấn hoặc ra code (đi làm), hiệu quả tuyển dụng phụ thuộc vào tình hình thực tế tại từng thời điểm ở mỗi văn phòng và khách hàng.

- Tổng số ứng viên bảo hành tối đa trong tất cả các trường hợp như sau VIP 1 = 5, VIP 2 = 6, VIP 3 =10 ứng viên. Quá số lượng trên, Khách hàng khách quan tự xem lại hiệu quả tuyển dụng, quy trình tuyển dụng; và được xem là đây là tỉ lệ rơi rụng trong tuyển dụng do vậy gói sẽ tự kết thúc (Close).
Bảo hành những trường hợp mất nhu cầu việc làm hoặc thuê bao/không liên lạc được sau khi iHunt bàn giao cho Khách hàng và Khách hàng báo kết quả trong vòng 48h.

- Tiếp nhận bảo hành được coi là thành công khi Khách hàng cập nhật kết quả lên tệp dữ liệu ở mục Kết quả liên hệ dành cho Khách hàng (không bao gồm việc báo kết quả qua chat Zalo, fanpage hoặc gửi email đến hòm thư dịch vụ).

- Trách nhiệm của iHunt bao gồm việc liên hệ lại ứng viên để xác nhận nhu cầu việc làm ở thời điểm hiện tại và đổi thông tin ứng viên khi mất nhu cầu việc làm đúng như Khách hàng báo. iHunt có quyền từ chối bảo hành các trường hợp khác không thuộc Chính sách bảo hành này.

3.2. Bảo hành trong trường hợp nào, bảo hành những gì?

Khi sử dụng dịch vụ khách hàng nhận ứng viên tiềm năng, do vậy số ứng viên ra code không giới hạn. Gói dịch vụ được cung cấp theo hai trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Khi gửi đủ số lượng ứng viên theo gói, khách hàng không tuyển được số ứng viên tối thiểu của gói (theo điều 1), iHunt sẽ tiến hành bảo hành ứng viên, số lượng ứng viên bảo hành theo quy định và điều kiện bảo hành tại điều 3.1

- Trường hợp 2: Khi gửi đủ ứng viên theo gói, mà khách hàng đã tuyển đủ số ứng viên tối thiểu của gói (theo điều 1) thì những ứng viên con lại vì bất cứ lý do gì, iHunt sẽ không bảo hành, mà gói tuyển dụng sẽ kết thúc. Nếu khách hàng có nhu cầu sẽ chuyển sang gói mới.

Một số câu hỏi về bảo hành khi khách hàng sử dụng dịch vụ:

3.3. Hình thức nhận ứng viên và Trách nhiệm, nghĩa vụ của hai bên

(1) Khách hàng sẽ nhận ứng viên sau 5-7 ngày làm việc từ khi thanh toán thành công, có thể nhanh hoặc chậm hơn 1-2 ngày do tình hình thực tế tại khu vực đó, nhận bằng email Khách hàng đã đăng ký trên hệ thống.
(2) Khách hàng có quyền bảo lưu gói nếu chưa có lớp hoặc vì lý do cá nhân không quá 2 lần, và thông báo cho Chuyên viên tư vấn khi bắt đầu nhận tiếp.

(3) Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn nếu trong vòng 45 ngày liên tục không nhận được bất kỳ Ứng viên nào (kể từ Ứng viên nhận gần nhất).

Phí còn lại = Phí dịch vụ đã nộp - Phí UV đã gửi

Phí UV đã gửi = Phí trên 1 ứng viên * số UV đạt + 40% tổng phí của UV bảo hành.
Hoặc Phí UV đã gửi = Phí trên 1 ứng viên * số UV đạt (trong trường hợp các ứng viên bảo hành khách hàng tiếp tục nhận đổi ứng viên mà không muốn nhận lại 60% phí)

(4) Khi gửi ứng viên lần đầu tiên nhân viên tư vấn của Khách hàng sẽ thông báo qua chat/zalo hoặc điện thoại. Những lần gửi sau Khách hàng vui lòng tự kiểm tra trong thông báo email mới.
(5) iHunt không cam kết thời gian kết thúc gói do tính chất khan hiếm và khó tuyển của ngành Bảo Hiểm Nhân Thọ và đặc thù dân số nơi khách hàng có văn phòng làm việc.

(6) iHunt sẽ không có trách nhiệm với việc bù/đối hoặc mất nhu cầu việc làm của ứng viên do việc liên hệ hẹn phỏng vấn chậm (quá 48h) với lý do Khách hàng không cập nhật email hoặc Khách hàng không nhận được email do cung cấp email sai, lỗi thiết bị từ phía Khách hàng.
(7) Trang dữ liệu (File) nhận ứng viên là bảo mật chỉ được gửi cho đội ngũ làm việc của iHunt và email đăng ký của Khách hàng trên hệ thống, trong trường hợp thất thoát hoặc trùng thông tin ứng viên do Khách hàng tự gửi cho bên khác iHunt không chịu trách nhiệm.
(8) Khách hàng hiểu và đồng ý rằng: đặc thù iHunt là đơn vị nhận tìm kiếm và cung ứng ứng viên tiềm năng theo đơn đặt của từng Khách hàng do vậy cần thời gian trễ để sàng lọc và sơ vấn, các ứng viên cần đạt tiêu chí chất lượng từ iHunt mới được gửi đi.
(9) iHunt không cam kết gửi ứng viên đều hàng tuần hàng tháng do ảnh hưởng của các điều kiện bất khả kháng quy định trong Điều 2.3 Thỏa thuận sử dụng quy định tại website này.

ĐIỀU 4: CAM KẾT SỬ DỤNG THÔNG TIN ỨNG VIÊN

- Thông tin ứng viên được gửi đến QK vui lòng liên hệ trong 24h làm việc hoặc sớm nhất có thể để ghi nhận kết quả trước 48h (Lần đầu tiên ghi nhận), những lần sau cập nhật tương tự. Khách hàng ghi nhận kết quả liên hệ ứng viên và ghi nhận kết quả vào 4 thời điểm khác nhau như trong File dữ liệu. (Để đảm bảo quyền lợi đổi/bù ứng viên trong Chính sách đổi/bù ứng viên cho Khách hàng tại Điều 2 Chính sách này).

- Thông tin ứng viên gửi đến Khách hàng được iHunt cam kết là duy nhất ở Công ty BHNT của Khách hàng trong cùng tỉnh/TP do vậy mong Khách hàng kiên trì theo sát ứng viên để tránh lãng phí nguồn lực.
Ứng viên đã đi học và ra code iHunt cam kết sẽ không tiếp nhận đơn ứng tuyển hoặc gửi thông tin cho bất kỳ bên nào trong vòng 3 tháng làm việc.

- iHunt có quyền sử dụng Thông tin ứng viên đã gửi cho KH trong những trường hợp sau:

+ Trường hợp 1, quá 10 ngày tính từ thời điểm Khách hàng ghi nhận kết quả cuối cùng nhất mà kết quả cuối cùng thuộc các trường hợp: Không liên lạc được/không đến phỏng vấn/Chỉ liên hệ được lần đầu/Thi trượt/Bỏ học bỏ thi. (Nghĩa là Khách hàng không còn hỗ trợ ứng viên này dưới bất kỳ hình thức nào).

+ Trường hợp 2, sau 10 ngày từ khi gửi mà KH không ghi nhận/báo bất kỳ kết quả nào về việc liên lạc với ứng viên lên file excell hợp lệ.

+ Trường hợp 3, các trường hợp còn lại với thông tin ứng viên gửi sau 30 ngày (Trừ trường hợp ra code).


Mọi thắc mắc liên quan đến chính sách Bảo hành khách hàng liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn đang tư vấn dịch vụ hoặc địa chỉ email: cskh@ihun.vn.