THẢO THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Thỏa thuận pháp lý này giữa Khách hàng với Công ty TNHH Ihun Việt Nam (viết tắt là iHunt) quy định các điều khoản trong việc Khách hàng sử dụng dịch vụ tại website www.dvtd.Ihunt.vn (hoặc www.ihun.vn/v2 hoặc https://www.ihun.vn/dvtd... và một số tên miền phụ khác có tên miền chính là ihunt.vn hoặc ihun.vn) thỏa thuận này được xem như hợp đồng điện tử giữa hai bên.

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản & Điều Kiện này trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ trên website tuyển dụng. Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu Khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại website này.

1. Các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận

Khách hàng: Là Cấp quản lý, hoặc đại diện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp … có nhu cầu tuyển dụng nhân viên cho Công ty đang làm việc và muốn sử dụng dịch vụ Tuyển dụng tại Ihunt.

Ứng viên tiềm năng: Là người đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, và đã ứng tuyển cho một công việc nhất định trên hệ thống của Ihunt. Sau đây gọi tắt là Ứng viên

Thông tin ứng viên: là những Thông tin cá nhân của người đang có nhu cầu tìm kiếm công việc nhất định, đã ứng tuyển trên hệ thống tuyển dụng của Ihunt.

Chính sách Bảo hành: là chính sách thay thế Thông tin ứng viên mới hoàn toàn miễn phí cho các Thông tin ứng viên cũ mà Ihunt đã cung cấp gửi Khách hàng trong trường hợp Thông tin ứng viên cũ không đáp ứng được những cam kết ban đầu mà Ihunt đã trao đổi với Khách hàng.

2.Quy định sử dụng dịch vụ thuê bao
2.1 Quyền lợi của Khách hàng

Khách hàng có quyền sử dụng Thông tin ứng viên để tuyển dụng trong thời hạn được quy định theo Chính sách bảo hành
Khách hàng có quyền yêu cầu Ihunt tư vấn, hỗ trợ sử dụng phần mềm theo Điều 2.3 của thỏa thuận này.

2.2 Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ihunt

Ihunt chịu trách nhiệm cung cấp cho Khách hàng thông tin Ứng viên theo tiêu chí tuyển dụng của Gói dịch vụ Ihunt cung cấp.
Ihunt chịu trách nhiệm hướng dẫn cho Khách hàng sử dụng và cách thức thao tác sử dụng hệ thống để truy cập và sử dụng. Khi Khách hàng nhận được thông tin ứng viên và liên hệ được qua điện thoại thì Ihunt coi như đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao Ứng viên đó và không có nghĩa vụ, trách nhiệm nào khác trong quy trình và kết quả tuyển dụng của Khách hàng.
Ihunt có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của Khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác ngoại trừ yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
Ihunt có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng theo Điều 2.2 của thỏa thuận này.
Ihunt có trách nhiệm thông báo qua thông tin trên website hoặc fanpage chính thức khi gặp phải sự cố dẫn đến gián đoạn cung cấp; tiến hành khắc phục sự cố khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của Khách hàng.

2.3 Trách nhiệm và nghĩa vụ của Khách hàng
Khách hàng chịu trách nhiệm với kết quả tuyển dụng sau khi Ihunt đã bàn giao Ứng viên theo đúng quy định.
Khách hàng chịu trách nhiệm sử dụng thông tin ứng viên đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của Ihunt bao gồm việc không mua bán, trao đổi cho bên thứ ba. Thông tin ứng viên được sử dụng nhằm mục đích duy nhất là tuyển dụng cho cơ quan/Công ty/Doanh nghiệp/tổ chức Khách hàng đang có chức danh và quyền hạn được phân công, giao trách nhiệm tuyển dụng.
Khách hàng đồng ý cho Ihunt quyền sử dụng thông tin cá nhân, nghề nghiệp của Khách hàng, tên tổ chức tuyển dụng mà Khách hàng đã đăng ký theo như hình thức ủy quyền để Ihunt quảng cáo, truyền thông nhằm mục đích tuyển dụng cho Khách hàng; sử dụng để làm dữ liệu truyền thông, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, tư vấn trong hệ thống Công ty TNHH Ihun Việt Nam và đối tác.
Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng. Ihunt sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi Khách hàng. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản truy cập khác mà Khách hàng cho phép. Ihunt có quyền xóa bỏ quyền truy cập của thông tin người dùng khác mà Khách hàng chia sẻ mà không cần thông báo trước.
Khách hàng đồng ý chia sẻ rủi ro trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến hoạt động kinh doanh, thương mại điện tử gặp khó khăn, cản trở do biến động tiêu cực từ chính sách và luật an ninh mạng của Thế giới hoặc Việt Nam, do các cuộc thay đổi chính sách hoạt động, điều khoản của các nhà cung cấp nền tảng dữ liệu như Google, Facebook, Zalo,... hoặc do các cuộc bầu cử, thiên tai, dịch bệnh lớn.
Khách hàng cam kết không tổ chức, hoặc thực hiện các hành vi tại Điều 11.2 trong thỏa thuận này. Theo đó Ihunt và Khách hàng sẽ cùng nỗ lực để khắc phục các khó khăn nói trên bằng cách thống nhất tìm giải pháp khắc phục hoặc gia hạn thời gian chờ sử dụng dịch vụ.
Ihunt có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào vi phạm các điều được liệt kê bên trên. Ihunt không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Khách hàng trong các tình huống Ihunt thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

2.4. Tư vấn và hỗ trợ sử dụng

Ihunt chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho Khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua điện thoại, email và các hình thức hỗ trợ khác được công bố tại website Ihunt.vn/v2
Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông qua hình thức khác (như dịch vụ tư vấn hỗ trợ tại các địa điểm theo yêu cầu của Khách hàng, dịch vụ đào tạo…) sẽ được hai bên thống nhất về chi phí và phương thức cung cấp bằng văn bản bổ sung khi có phát sinh yêu cầu.

3. Bảo mật

Ihunt sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng. Ihunt cam kết sẽ không:
Sửa đổi dữ liệu Khách hàng;
Không tiết lộ dữ liệu Khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được Khách hàng cho phép.

4. Đảm bảo bí mật thông tin

Trong phạm vi của thỏa thuận này, “thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của Khách hàng, Thông tin ứng viên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm dịch vụ, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:
Được công chúng biết tới
Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ
Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin
Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của Khách hàng

Cả hai bên thỏa thuận:
Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “thông tin bí mật”.
Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “thông tin bí mật”.
Không sử dụng “thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.

5. Bản quyền dữ liệu và quy trình

Ihunt là chủ sở hữu và có toàn quyền trên các tệp hoặc dữ liệu tại website mà khách hàng được cấp quyền truy cập.
Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong Dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.
Khách hàng đồng ý không sửa đổi, bán lại dữ liệu và không khai thác Dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào.
Việc sử dụng dữ liệu khi được cấp quyền hoặc bất cứ phần nào của dịch vụ, trừ khi việc sử dụng dịch vụ như được cho phép theo thỏa thuận này, đều bị nghiêm cấm và xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ của Ihunt, và Khách hàng có thể phải chịu các hình phạt dân sự hoặc hình sự, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể được áp dụng đối với việc xâm phạm quyền tác giả.

6. Phí sử dụng, thời hạn và phương thức thanh toán

Phí sử dụng lần đầu và phí sử dụng hàng năm (nếu có) mà Khách hàng phải thanh toán cho Ihunt sẽ được Ihunt gửi thông báo sau khi tư vấn đầy đủ dịch vụ.
Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho Ihunt 100% giá trị của đơn hàng /hợp đồng đi kèm với thỏa thuận này ngay khi thỏa thuận được ký kết. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho Ihunt bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc một đối tác thứ ba.

7. Từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm
7.1 Từ chối đảm bảo

Ihunt không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng sẽ có hiệu quả ngoài những cam kết trong Chính sách bảo hành quy định trên website này.
Ihunt không cam đoan dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của dịch vụ Ihunt (bao gồm: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng) sẽ không có virus hoặc không có thành phần gây hại. Ihunt không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba.
7.2 Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào Ihunt đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu do hậu quả của:
(1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ;
(2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với dịch vụ;
(3) truy cập không được phép hoặc biến đổi các dữ liệu;
(4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua dịch vụ;
(5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với dịch vụ;
(6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ.

8. Bất khả kháng

Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:
Thiên tai, dịch bệnh địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc ngắt dữ liệu kết nối của Ihunt.
Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của Ihunt.
Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của Ihunt làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.
Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

9. Tạm ngừng và chấm dứt thỏa thuận
9.1 Thời hạn của thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi Ihunt cung cấp đầy đủ số dữ liệu theo thỏa thuận hoặc thuộc các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng tại Điều 9.2 trong thỏa thuận này.

9.2 Tạm ngừng

Ihunt có quyền tạm ngừng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng sử dụng của Khách hàng mà không cần hoàn trả bất kỳ khoản phí nào, bao gồm cả phí dịch vụ chưa sử dụng đối với các trường hợp sau:
Khách hàng có hành vi cung cấp thông tin, bí mật kinh doanh cho đối thủ cạnh tranh hoặc bên thứ ba khác thông qua việc chia sẻ dữ liệu vi phạm thỏa thuận sử dụng tại Điều 4 và Điều 5 Thỏa thuận này.
Khách hàng chụp ảnh trao đổi nội bộ với nhân viên của Công ty và Ihunt hoặc hình ảnh hệ thống và có phát ngôn tiêu cực trên các phương tiện thông tin truyền thông như Google, các diễn đàn, hội nhóm Facebook, trang Fanpage, Zalo… gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, uy tín của Công ty và Ihunt khi hai bên vẫn còn đang trong quá trình thương lượng và giải quyết theo đúng quy định của Chính sách bảo hành và Thỏa thuận này.
Ihunt đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ihunt theo quy định tại Điều 8 của thỏa thuận này.
Ihunt đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận cho Ihunt bằng văn bản. Ihunt không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào bao gồm phí dịch vụ chưa sử dụng mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên.


9.3 Tạm ngừng và chấm dứt thỏa thuận
Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì phát sinh, hai bên cùng bàn bạc, thống nhất và ký kết thành văn bản bổ sung. Văn bản bổ sung này là phần không thể tách rời của thỏa thuận.
Trong trường hợp hai bên nảy sinh tranh chấp và không thể tự giải quyết được thì cùng đưa ra Toà án dân sự để giải quyết. Phán quyết của Tòa án dân sự là phán quyết cuối cùng mà hai bên bắt buộc phải tuân thủ.